Caça – cobertura obligatòria

Amb aquesta primera opció tindràs contractada l’assegurança obligatòria.

Per tant les conseqüències econòmiques que es derivin dels danys corporals que puguis causar involuntàriament a terceres persones practicant la caça. Indemnitzacions als perjudicats, així com despeses sanitàries i farmacèutiques fins a 90.152 €.

Dins d’aquest límit també tindràs inclòs el servei de defensa jurídica amb advocats i procuradors que
et representaran en les actuacions judicials que es poguessin donar.

Assegurança de caça