Política de privacitat

En compliment de la normativa de protecció de dades i tenint en compte les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades i la lliure circulació de les dades, derogant la Directiva 95/46/CE, en particular els articles 13 i 14, a continuació es proporciona la informació en què es poden anomenar tots els elements pertinents relatius al tractament de les seves dades:

Persona responsable de la política de privacitat
Nom i cognoms: Eduard David Serra Pifarré
NIF: 41074925F
Adreça: C/Muralla Sant Francesc, 34 bxs., 08241 Manresa
Contacte eduard@pifarreassegurances.com

Com a responsable del fitxer, Eduard David Serra Pifarré, C/ Muralla de Sant Francesc número 34 de Manresa, NIF 41074925F i contacte eduard@pifarreassegurances.com, en nom de l’empresa Pifarré Assegurances, tractem la informació que se’ns facilita amb la finalitat de prestar-li el servei  sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per l’acompliment de les obligacions legals. Les dades només seran cedides a les companyies asseguradores i sempre amb el consentiment del client.

Teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar-les o sol·licitar la supressió de les dades no necessàries.

També teniu dret a obtenir confirmació sobre com estem tractant les seves dades personals, per tant, teniu dret a rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessaris.