Caça – cobertura obligatòria i complementària

A més de la cobertura obligatòria, en aquest cas tindràs una cobertura complementària de fins a 210.000 € ens els supòsits següents:

– Durant la pràctica de la caça, incloent la utilització d’un gos (per tant els danys que pugui causar el gos durant la caça també estarien coberts)

– Els danys que es puguin derivar de la teva participació amb armes de foc en activitats cinegètiques com tir al blanc, tir al plat, tir al colomí

– Netejant l’arma

– I fins i tot els danys derivats de provocar involuntàriament un incendi o una explosió

Assegurança de caça